Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Danskenes syn på Henrik Wergeland

, kl.

Henrik Wergelands liv og virke har ikke bare opptatt oss her i Norge. Også i Danmark har han blitt lest, og flere dansker har skrevet om forfatterskapet hans. Kanskje kan de utvide vår egen forståelse av den betydningen Wergeland har hatt for sine lesere.

Dagne Groven Myhren vil fortelle om hvordan danske Wergelandforskere på 1800- og 1900-tallet har bedømt denne dikteren. Hovedvekten vil ligge på tre danske arbeider av henholdsvis Herman Schwanenflügel (1877), Herluf Møller (1915) og Aage Kabell (1956)

Medvirkende

Dagne Groven Myhren

Dagne Groven Myhren er litteraturforsker og folkemusiker. Hun var tilknyttet Universitetet i Oslo i over 30 år inntil hun ble pensjonert fra sin professorstilling i 2003. Til Henrik Wergelands diktning har hun inngående kjennskap. Hun er en solid forvalter av norsk folkemusikk, er yngste datter av Eivind Groven (som var gift med Ingeborg Refling Hagens yngste søster) og har laget mange melodier, bl.a. til dikt av Wergeland.