Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Besøk Fredheim!

, kl.

Hver søndag i sommer kl.14.00 er det omvisning i Ingeborg Refling Hagens kunstnerhjem Fredheim.

Du kan bli kjent med hennes forfatterskap, hennes store samfunnsengasjement, hennes kulturformidling og husets flotte kunstneriske utsmykninger.

Alle hjertelig velkommen!