Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Møtet med tsjekkerne

Dato: 22. mars 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Stange bibliotek
Opplesning / foredrag

Ingeborg Refling Hagen tok imot mange tsjekkere i sitt hjem – både levende mennesker fra etterkrigstidens Tsjekkoslovakia og historiske personer som hun møtte ikke minst gjennom Milada Blekastads forfatterskap. Sigrid Salen formidler hvordan møtet med tsjekkerne på Fredheim satte varige spor i Ingeborgs kulturarbeid.