Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Litteraturlesing: John Milton

6. mai 2020

Tid: 18:45 – 21:30

Sted: Fredheim

Dramalesing

Vi leser John Miltons «Det tapte paradis» på onsdager i oddetallsukene, f.o.m. 29.1. Kaffe fra kl.18.45, Lesning fra 19-21.30. Velkommen til både tidligere og nye deltakere.