Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

AVLYST – Litteraturlesing: John Milton

Dato: 25. mars 2020
Tid: 12:00 - 12:00
Sted: Fredheim
Dramalesing

Vi leser John Miltons «Det tapte paradis» på onsdager i oddetallsukene, f.o.m. 29.1. Kaffe fra kl.18.45, Lesning fra 19-21.30. Velkommen til både tidligere og nye deltakere.