Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

AVLYST – Roar Kjærnstad – Ingeborgdagene

Dato: 18. april 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Fredheim
Festivaler

Roar Kjærnstads uttrykk kombinerer abstrakte og figurative former. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige. Kjærnstad, som bor og arbeider i Vallset, har studert billedkunst ved Nansenskolen, og ved Royal Art Academy i Antwerpen.

Utstillingen, som åpnes lørdag 18. april kl. 15:30, inngår som del av programmet til litteraturfestivalen Ingeborgdagene. For fullt program, se facebookarrangement Ingeborgdagene eller Stange kommunes nettsider