Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

AVLYST – «Jentene på skauen» – motstandskvinner

Dato: 22. mars 2020
Tid: 12:00 - 12:00
Sted: Fredheim
Opplesning / foredrag

Om Ingeborg Refling Hagens innsats under krigen ved Siri Lappegård.
Utdrag fra Ingeborgs mors, Johanne Hagens, krigsdagbok ved Helen Rønningsbakken.
Vigdis Stensby fra Statsarkivet, Hamar: «Kvinner under okkupasjonen».
Pianomusikk ved Fride Skogsrud Bjørnstad.