Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Dramalesing: Tsjekovs skuespill

27. mai 2020

Tid: 18:45 – 21:30

Sted: Fredheim

Dramalesing

Vi leser Anton Tsjekovs skuespill på onsdager i partallsukene, f.o.m. 22.1. Vi starter med Tre søstre. Kaffe fra kl.18.45, Lesning fra 19-21.30. Velkommen til både tidligere og nye deltakere.