Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Minneord ordfører Nils Røhne

Ordfører Nils Røhne fotografert i oktober 2016

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at ordfører Nils Røhne døde mandag morgen 10.januar 2022. Han var en ordfører for oss alle i kommunen og har vært ordfører siden 2007. For oss som har arbeidet frivillig i lag og foreninger i mange år, minnes vi han som en grundig ordfører som inspirerte, motiverte og hadde ofte ei god historie på lur. Han bidro med oppmuntrende ord og var gavmild med ros.

Han var et varmt og engasjert menneske og var en respektert ordfører som hadde fokus på fellesskap og rettferdighet med et stort engasjement for menneskene rundt seg.

Nils hadde kreft med spredning og var åpen om sine helsemessige utfordringer.

Rause, folkekjære og kunnskapsrike Nils har lagt ned enorm innsats for Stange i disse årene som ordfører. Han hadde god innsikt i saker og samfunnet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med hans humoristiske side fortalte han ofte gode historier som kunne føre til mye latter. Han var opptatt av at alle skulle ha det godt. Nils spredte varme og var nær folk og hadde et enormt nettverk. Han stod på og kjempet for saker, som angikk Stange og regionen, til det aller siste.

Nils ivret og engasjerte seg mye og bidro aktivt til det gode kulturlivet i kommunen. Vi har mye å være takknemlige for!

Han stod på til siste slutt. Han døde på post. Det er utrolig hva han har klart og fått til, og han har vært en uvurdelig varm og sterk støtte for oss.

Våre tanker går til Torill og resten av familie.

Takk for mange gode minner!

10.01.2022

Inger Sleppen, Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim