Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

1. mai 2021

«Livet og diktningen hennes var fylt av kamp mellom mørke og lys: klassekamp, kamp mot fascisme og nazisme, kamp mot storkapitalen, for ytringsfrihet, menneskeverd og kultivering av menneskesinnet», skriver Svein Gundersen i den nye boka om Ingeborg Refling Hagen, «Det brenner en ild». I det forlengede jubileumsåret for Ingeborg Refling Hagen ønsker vi å markere 1. mai, en av årets sentrale dager for Ingeborg. Nils A. Røhne, leder av jubileumskomiteen og ordfører i Stange kommune, holder her tale for dagen.

Som en påminnelse om solidaritet over landegrensene leser Hilde Kveim et av Ingeborgs Spania-dikt, gjengitt i boka «Det brenner en ild».