Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Presentasjon av boka «Det brenner en ild»

Redaktør Berit Tversland presenterer boka
«Det brenner en ild
Ingeborg Refling Hagen
Dikter, formidler og aktivist»