Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Vebjørn Sands Roseslott og Ingeborg Refling Hagen

I sommer gjorde jeg som tusener andre; jeg besøkte Vebjørn Sands enorme kunstinstallasjon, Roseslottet, oppe ved Frognersetra i Oslo. På Roseslottets hjemmeside heter det: «Du får nå muligheten til å oppleve det spektakulære kunstprosjektet om Norge under andre verdenskrig, og friheten som landet mistet. I 2020 er det 80 år siden Nazi-Tyskland angrep Norge, og 75 år siden freden«. I VGs «anmeldelse» den 12. juli kan vi lese:

Her i «Roseslottet» feirer vi 17. mai hver eneste dag, hele året, i Wergelands ånd. Derfor er «Roseslottet» av gull, dette er den egentlige gullbeholdningen vår, som Norge mistet under okkupasjonen…Det forteller også historien om hvordan verdier som rettsstaten, demokratiet og humanismen ble satt ut av kraft under årene med okkupasjon, og hvordan folk var villig til å ofre sine liv for at disse vidunderlige frihetsverdiene skulle leve videre…

«Wergelands ånd», «rettstaten», «demokratiet», «humanismen» og det å være «villig til å ofre sine liv for disse vidunderlige frihetsverdiene» – dette er jo også oppsummering av Ingeborg Refling Hagens kamp og hennes innsats før, under og etter andre verdenskrig. Derfor er det ikke overraskende, men gledelig, at når Vebjørn Sand trekker fram sentrale hendelser og personligheter i «Roseslottet», så er et monumentalt maleri av Ingeborg Refling Hagen blant de 90 maleriene fra okkupasjonstiden.

Vebjørn Sands portrett av Ingeborg Refling Hagen

Rosesymbolet har i hele forrige århundre og fram til vår tid spilt en sentral rolle i kampen for rettferdighet og humanisme. I 1912 var det en stor streik i Massachusetts tekstil industri, de kvinnelige arbeiderne forlangte bedre betaling, men også mer levelige forhold generelt. «The worker must have bread, but she must have roses to», slik ble rosesymbolet og den internasjonale kvinnedagen 8. mars til. Og 99 år etterpå glemmer vi aldri rosehavet foran Oslo Domkirke etter 11. juli.

Det går en linje fra begynnelsen av 1900-tallet til Vebjørn Sands «Roseslottet» 75 år etter at fascismen og nazismen var nedkjempet. Sentralt i denne historiske linje finner vi Ingeborg Refling Hagens liv og forfatterskap med hennes «bruk» av litteraturen og vår kulturarv som sivilisasjonens forsvarslinje. Hvert år understrekes også arven fra Wergeland med blomstertoget på Wergeland fødselsdag på Tangen hvert år. Vebjørn Sands maleri minner oss ikke minst om dette.

Det passer så uendelig godt at Ingeborg Refling Hagen har fått plass i «Roseslottet».

– Nils Røhne

Nils Røhne, ordfører i Stange kommune, deler utvalgte dikt og refleksjoner med jevne mellomrom i jubileumsåret 2020.