Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

17. juni 2016 – Wergelandsfesten på Tangen

DSC_1222

Blomstertoget til Wergelands ære gikk i år til Kulturhus Fredheim. Der var det opplesing av Wergeland-dikt: Florillas monolog fra farsen «Lyv ikke!», kantaten «Vord Lys», skrevet til 400-års jubileet for boktrykkerkunstens oppfinnelse, og  «Følg Kaldet» fra diktsamlingen «Jødinden».

IMG_3640

fronten-av-toget-17.06.2016

Program for 17. juni 2016