Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Vårhilsen fra Fredheim!

1, 17.mai 2016

Vårhilsen fra Inger Sleppen:

1.mai var det en strålende dag på Tangen samfunnshus, der det var flere hundre tilhørere. Mange måtte reise hjem fordi det ble for fullt. Per Fugelli var hovedtaler og det kom folk fra fjern og nær for å høre en gripende og svært sterk tale.

Halvor Reiar M. Steen hadde opplesing av tre dikt av Ingeborg, i to bolker. Han informerte litt om Ingeborg og hvor hun hadde bodd, og tok en runde med informasjon om de to sidene som stod om Ingeborg i heftet som hadde blitt delt ut i alle postkasser på Tangen, Espa og Strandlykkja. Han var svært dyktig og folk var begeistret. Under siste opplesing gjorde NRK opptak fordi de også tok opp Per Fugelli sitt foredrag. Per Fugelli nevnte Ingeborg i sin tale.

Flagget på Fredheim vaiet i vinden og alt var veldig bra! Folk ga uttrykk for at det nå hadde blitt veldig fint rundt omkring på Fredheim på kort tid. Men det har regnet mye, den store dammen er nå på plass igjen og Statens vegvesen må kontaktes slik at de graver gjennom gang- og sykkelveg for å føre vannet ut av området. Jorda er så mettet med vann etter åtte år med vann som har blitt stående at det ikke renner unna.

Under dugnaden lørdag tok vi imot besøk fra Vestlandet og Espa. De fikk omvisning og så seg rundt. Den flotte utstillingen om Ingeborg i kulturlåven ble også besøkt.

Dugnader de siste tre helgene har gitt resultater. Busker er klippet, raking har pågått, epletrær beskåret, store trær har falt i bakken og kvister har blitt ryddet i tilhengere og naboen har kjørt det bort. Tønna med parafin har naboen kjørt til han som skulle overta den. Så ble vi kvitt den utfordringen. Sist lørdag striregnet det hele dagen, vi var fire ute og to inne og fikk utført mye også på denne dagen. Rydde kvist, plukke glasskår og metallskrammel ute og vasking av gulv inne. Slike runder må vi nok ha flere av fordi det er mye glasskår, metall og plast på eiendommen.

På en av dugnadsdagene hadde vi idédugnad rundt matbordet, og på bakgrunn av at det ble snakk om behovet for trillebår og andre ting som vi trenger til enhver tid, var det en som kom med en god idé: hvis vi trenger f.eks trillebår og noen gjerne vil gi penger til innkjøp av trillebår, så overfører de penger til vår konto og vi kjøper trillebåra. Da kommer gaven med i gaveforsterkingsordningen,

Kulturkontoret har avtalt med styret i foreningen om at det skal foregå filming av enkeltpersoner som formidler litt om sitt møte med Ingeborg og Fredheim for ulike skoleklasser på Tangen evnt. Espa på Fredheim. Tilsvarende har vi gjort tidligere. Kulturkontoret avtaler selv hvilke personer som skal fortelle. Dagene for filming er 20.mai, 3.juni og 17.juni. 17.juni skal de filme toget, opplesingen på Fredheim og foreta korte intervju med enkeltpersoner som det blir avtalt med på forhånd.

Ellers arbeides det iherdig med søknader og oppfølging av søknader om støtte, slik at vi kan komme i gang med restaureringen av hovedbygningen så snart som mulig.

Hilsen fra Inger Sleppen,
leder i Forening Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim

per-fugelli