Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Velkommen til dramalesing på Kulturhus Fredheim!

I år er det 400 år siden Shakespeare ble født, og i vår er det Shakespeare som står på programmet. Vi leser skuespillene høyt sammen. Det er også lov til bare å lytte. Hver enkelt tar med bok, lån på biblioteket i god tid, ofte er det bestillingstid!

Vi samles på onsdager kl.19-21.30 på følgende datoer i oddetallsuker:

20.jan: «Stormen»

3. og 17. feb. Fullføre «Stormen» + «Et vintereventyr»

2. og16. mars: «Othello»
30.mars og 13. april: «Kjøpmannen i Venedig»
27. april: ? 
(Med forbehold om endringer)

Deltakeravgift (husleie) for semesteret pr snute er kr.100.
Hilsen fra Tore Lahn og Siri Lappegård

Ta gjerne kontakt på telefon 97100766 dersom du har spørsmål.

shakespeare-manus

Shakespeare


Our revels now are ended. These our actors,

As I foretold you, were all spirits, and

Are melted into air, into thin air:

And like the baseless fabric of this vision,

The cloud-capp’d tow’rs, the gorgeous palaces,

The solemn temples, the great globe itself,

Yea, all which it inherit, shall dissolve,

And, like this insubstantial pageant faded,

Leave not a rack behind. We are such stuff

As dreams are made on; and our little life

Is rounded with a sleep. (Prospero, The Temptest)