Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

120 år siden Ingeborg Refling Hagens fødsel – jubileumsmarkering

Ingeborg kopi

19. desember er det 120 år siden Ingeborg Refling Hagen ble født på Tangen.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim ønsker å markere dette med forskjellige arrangementer.

På Stange bibliotek står utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre» i hele desember. Utstillingen tar for seg I. R. Hagens forfatterskap, politiske engasjement og kulturarbeid.

Fredag 18. desember kl. 19 arrangeres litteraturkveld hvor Petter Johan Mohn, Jorunn Skjeggestad og Dagne Groven Myhren vil snakke om forskjellige sider ved hennes forfatterskap. Noen av hennes dikt vil også bli framført.

Lørdag 19.desember kl. 13.00 blir det omvisning på Fredheim på Tangen. Da vil vi også orientere om overtakelsen av huset, planene for Kulturhus Fredheim, hva som har vært gjort siden kjøpet av eiendommen og hvor vi står i prosessen mht. finansiering, restaurering og programplanlegging. Er det lenge siden du har vært innom Fredheim eller har du ikke vært der ennå, er dette en fin anledning til å oppleve den spesielle lyse stua. I Norske kunstnerhjem beskriver Finn Jor Fredheim slik: «Hele huset er som en rosemalt kiste, bare med den forskjellen at rosemalingen er på innsiden.»

Kl. 13.30 blir det «bokslepp». Gunner Ljødal vil presentere Viril Virgo Inge Borg – Suttung og suttunger 1940 – 1960. Dette er første bind i en serie hvor personer som har vært knyttet til Ingeborg Refling Hagen, hennes arbeid og Fredheim, skriver om sine opplevelser og minner. Det blir anledning til å kjøpe boka. Det blir også enkel servering.

Kl. 15.00 blir det, i samarbeid med Tangen Menighetsråd jubileumskonsert i Tangen kirke med bl. a. Ellen Sejersted Bødtker (harpe), Torfinn Hoffart (cello), Øyonn Groven Myhren (sang), Hilde Veronika Høie (sang) og Johannes Hoffart Sejersted Bødtker (sang). Noen av Ingeborg Refling Hagens dikt vil bli framført av Tangen barneteater og skuespillerne Ella Gyri Groven og Anders Kippersund. Entre for kirkekonserten: kr. 100.

Vel møtt til en hyggelig jubileumsmarkering 18. og 19. desember!

Styret i foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim.

Utstillingsåpning på Stange bibliotek 1. desember 2015:
Program Stange 1.des

Plakat til utstilling «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»:
PLAKAT UTSTILLING

Om utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»:
JEG FORETREKKER LYSET