Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Bilde av mor til Ingeborg som levde på Fredheim til 1942.

Foto: Hedmark fylkeskommune