Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Valborg Sirnes - malerier og tegninger

, kl.

Salgsutstilling på Fredheim, Tangen. Utstillingsåpning lørdag 5. juni 2021, kl.14, med kulturelt innslag.