Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

«Når det spirer en gang i vårt spor»

Nasjonalbiblioteket, Oslo, , kl.

Kulturarbeidet Suttung - hvordan har Wergeland inspirert Ingeborg Refling Hagen?

Professor emeritus Dagne Groven Myhren, forfatter og teaterpedagog Frøydis Alvær og dramatiker og høyskolelektor Kristin Lyhmann vil fra ulike innfallsvinkler belyse hvordan Henrik Wergelands diktning og virke inspirerte Ingeborg Refling Hagens forfatterskap og hennes langvarige og varierte pedagogiske kulturarbeid, Suttung.

Arrangør: Wergelandakademiet i Oslo og Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Tangen.

Medvirkende

Frøydis Alvær

Frøydis Alvær er en norsk barnebokforfatter, teaterpedagog og barneteaterinstruktør. I tillegg til barnebøkene har hun også dramatisert flere eventyr og myter for barneteater.

Kristin Lyhmann

Kristin Lyhmann Mag art Teatervitenskap UiO 1986 med avhandling om Suttungteatrets forutsetninger, framvekst og egenart. Lyhmann var gjennom mange år skuespiller i Suttungteatret.

Dagne Groven Myhren

Dagne Groven Myhren er litteraturforsker og folkemusiker. Hun var tilknyttet Universitetet i Oslo i over 30 år inntil hun ble pensjonert fra sin professorstilling i 2003. Til Henrik Wergelands diktning har hun inngående kjennskap. Hun er en solid forvalter av norsk folkemusikk, er yngste datter av Eivind Groven (som var gift med Ingeborg Refling Hagens yngste søster) og har laget mange melodier, bl.a. til dikt av Wergeland.