Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Mytenes makt i vår tid

5. september 2021, kl. 16:00

Mytenes makt. Myter er fortellinger med makt over menneskers sinn; de har vært med på å forme samfunn og kulturer. Hvilken betydning har de for oss i dag, de eldgamle mytene med bakgrunn fra ulike religioner? Dette får vi høre Terje Nordby si noe om, han som gjennom Mytekalenderen har formidlet kjennskap til og forståelse av myter fra hele verden til et bredt publikum. Vi får også høre framføring av noen klassiske myter, blant annet en dramatisering av den norrøne Trymskvida ved barn fra sommerens kulturleir på Fredheim.

Medvirkende

Terje Nordby

Terje Nordby er forfatter og dramatiker. Han er vel kjent fra radioserien og bøkene «Mytekalender»