Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborgvandring på Tangen

Tangen skole - vi vandrer til Fredheim, 9. mai 2021, kl. 16:00

Bli med å oppleve Tangen i Stange gjennom Ingeborg Refling Hagens minner og dikt, på vandring gjennom landskapet med fortellinger og opplesning underveis.

Vandring tar ca 1 time, og vi ender opp på Fredheim med mulighet for å kjøpe kaffe og kake.

Oppmøte ved Tangen skole. Vel møtt!

Medvirkende

Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Hallvord Reiar vokste opp på Tangen og bodde på Fredheim hos Ingeborg som liten. Han har mange års erfaring med frivillig kulturarbeid med barn og unge.

Hillevi Skalmerud Larsson

Hillevi S Larsson er vokst opp på Eidsvoll, hun er utdannet danse og teaterpedagog. I dag bor hun på Hamar og er tilknyttet miljøet rundt Hamar teater. Hun driver den frie scenekunstgruppa Fleece&Rouge sammen med Trine Nyhus Lørum, i tillegg tar hun frilanseoppdrag og jobber i Stange kulturskole.