Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagens motstandskamp

5. september 2021, kl. 14:00

I mellomkrigstida var Ingeborg Refling Hagen en uredd og tydelig stemme mot nazismens framvekst. Sommeren 1944 ble hun satt fri fra tysk fangenskap og sendt til Fredheim for å dø. Hun levde til 1989, og fortsatte kampen for frihet og demokrati til det siste.

Kafé. Velkommen!

Medvirkende

Siri Lappegård